Välkommen till Ekerot & Silwer

Personal med patient

Personal med patient


Kliniken startade 1992 och har sedan dess uteslutande arbetat med hårtransplantationer. Behandlande läkare Evelyn Ekerot är ägare till kliniken och är den läkare i landet som har längst och störst erfarenhet av hårtransplantationer med mini- och mikrografter (follicular units). Evelyn Ekerot är medlem i Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkarsällskapet.

Vi kan erbjuda dig:

  • MEGASESSIONS
  • Transplantationer omfattande 2000 och upp till 17000 hårsäckar
  • Poliklinisk behandling (ingreppet utförs på en dag)
  • Transplantationer som utförs utan att håret i det behandlade området rakas av
  • Kostnadseffektiva behandlingar
  • Kostnadsfria konsultationer
  • Transplantationer från 22 000 SEK upp till 74 000 SEK. Se vår prislista för mer information.