Hårtunnhet hos kvinnor

Även kvinnor kan drabbas av hårtunnhet även om det är mindre vanligt än hos män.Man räknar med att ca. 25%-30% av kvinnor över 50 år lider av hårtunnhet. Det finns två olika huvudtyper av kvinnligt håravfall, ett hormonberoende kvinnlig håravfall som liknar manligt androgent håravfall (djupa vikar mm.) och som orsaks av hormonella förändringar i samband med klimakteriet och ett icke hormonberoende håravfall som oftast drabbar håret uppe på hjässan men lämnar hårlinjen intakt. Eftersom det finns behandlingsbara sjukdomstillstånd som leder till håravfall hos kvinnor ska sådana först uteslutas av en dermatolog innan en hårtransplantation utförs.

Normalt tunnas håret ut hos kvinnor från ca. 50 års ålder. Normalt sprider sig hårtunnheten från ett område ca. 1-2 cm bakom främre hårlinjen bakåt mot hjässan. Framtill tunnas håret ut från benan mot sidorna. Det tunnhåriga området blir sedan större och större.

Tunnhårighet hos kvinnor är genetiskt betingad i många fall. Ofta har modern eller far-eller mormodern? haft liknande problem.

Eftersom det finns vissa hormonella rubbningar (t.ex. sköldkörtelrubbningar) som kan leda till tunnhårighet skall kvinnor inför en hårtransplantation alltid utredas så att orsaker som kan behandlas medicinskt kan uteslutas.

Att tappa hår i samband med graviditet och barnafödande är känt och som regel normaliseras hårväxten efter en tid.

Gemensamt för samtliga fall av kvinnlig hårtunnhet som inte orsakas av bakomliggande sjukdom är att hårtätheten i nacken är normal. Detta medför att hårproblemet kan åtgärdas me hårtransplantation. Den vanligaste transplantationsstorleken vi utför på kvinnor omfattar 3-4000 hårsäckar. Om eget hår finns i området kan det räcka med en transplantation. I ett kalt område måste man räkna med två transplantationer för att få ett fullgott resultat.

Före

Före

Före

Före

Efter

Efter

Efter

Efter

Patient med högt hårfäste och tunna hårstrån (0,04 m.m. i diameter) transplanterad vid två tillfällen med totalt ca. 7000 hårsäckar.