Hårtransplantation

Sätter hår 2
Det säkraste sättet att få tillbaka håret i kala eller tunnhåriga områden är genom hårtransplantation. Metoden grundar sig på att hårsäckar från nackhåret behåller sin låga hormonkänslighet även om de transplanterats till ett annat område av hjässan. Hårtransplantationer har utförts under mer än 60 år och erfarenheterna visar att de transplanterade hårsäckarna fortsätter att producera hår livet ut.

Vår transplantationsmetod

Som patient vill man naturligtvis få ett bra resultat helst efter så få transplantationer som möjligt. Två begränsningar med hårtransplantation har varit den maximala hårtäthet som kan uppnås vid en enstaka transplantation och det totala antalet hårsäckar som kan transplanteras vid ett tillfälle.

Vid Ekerot & Silwer har vi varit mycket medvetna om patienternas önskemål om stora transplantationer och hög hårtäthet. Vi har lagt ner ett stort arbete på att vidareutveckla transplantationstekniken och är idag en av världens ledande kliniker både vad gäller storlek på transplantationerna och hårtäthet..

Begränsningar vad gäller transplantationsstorlek har, bortsett från att stora transplantationer kräver en stor och mycket erfaren och välutbildad personal, varit storleken på den hudremsa som kunnat tas ut från donationsområdet i nacken utan att ge problem att sluta såret. Vi har utvecklat en metod som gör det möjligt att ta ut en mycket stor hudremsa vilket är nyckeln till stora transplantationer. Vår metod tar betydligt mer tid men det är värt mycket för våra patienter eftersom det möjliggör mycket stora transplantationer. De största vi utfört ligger på ca. 17.000 hårsäckar vilket är i världstopp. En annan fördel för våra patienter är vi med vår metod i skadar ett minimalt antal hårsäcka.

Skärning 3
För att öka antalet transplantat som kan sättas per ytenhet har vi utvecklat egna mikrokirurgiska instrument som vi får tillverkade i USA. De har otroligt vassa skär av ädelstenen safir och ger därför minimal vävnadsskada och gör det möjligt att göra tätare insnitt i mottagningsområdet för transplantat än med konventionella instrument. Den högsta täthet vi kan uppnå vid en transplantation år 50-60 hårsäckar per cm2. Vår erfarenhet är att ungefär hälften av våra patienter är nöjda med den hårtäthet som erhålls efter en transplantation medan resten vill täta till håret med ytterligare en transplantation.

Hårriktning

En del patienter önskar att vi ska sätta hårsäckarna i viss riktning. Riktningen på håret finns dock ej som anlag i hårsäcken. Hårets växtriktning styrs istället från huden vi transplanterar håret till, något som tydligast framgår då vi transplanterar hår i virvlarna. De transplanterade hårstråna i virveln böjer av i samma riktning (nästan alltid medsols) som det ursprungliga håret haft, oberoende av i vilken riktning transplantaten satts.

Behandlingen – vad händer?

Operationen sker under lokalbedövning. I övrigt använder vi oss endast av ”lätta” lugnande medel. Därför behöver patienten inte övernatta på kliniken utan kan lämna denna efter avslutad operation. Emellertid avråder vi absolut bilkörning samma dag. Dagen efter operationen finns inga hinder till detta.

Sätter hår 1
Våra patienter åker i regel hem på operationsdagen. Vid större transplantationer kan det emellertid vara rekommendabelt att patienten sover över på ett hotellrum om resvägen är lång och allmänna kommunikationsmedel används. Vi har god kontakt med
Universitetssjukhusets patienthotell och hjälper gärna till att boka rum.

Du bestämmer – vi gör jobbet

Innan själva ingreppet påbörjas utför vi en vanlig läkarundersökning och går tillsammans igenom hur du vill ha ditt ”nya” hår. Din nya hårlinje, vilka områden som vi skall sätta transplantaten i, hårtäthet och antal transplantat bestämmer vi tillsammans. Efter att ha bedömt din hårtäthet i nacken (normalt ca. 200 hår/cm2) kan vi beräkna hur stor hudflik vi behöver. Med några små stick lokalbedövas huden och hudfliken avlägsnas för att delas upp i millimeterstora transplantat. Såret i nacken sys ihop och döljs omedelbart av ditt nackhår. Efter detta får du en kort paus och lunch.

Därefter är det dags att förbereda för att sätta transplantaten. Vi börjar med bedövningen: två små stick ovanför ögonbrynen brukar räcka för de mindre transplantationerna, för större kan vi behöva lägga ytterligare bedövning.

Med mikrokirurgiska instrument gör läkaren nu millimeterstora snitt i huden i vilka transplantaten sedan försiktigt förs ned. Här gäller det att vara lätt på handen. Längst fram i hårlinjen sätts hårsäckarna en och en och därbakom två och två. Längre bak ökas storleken på transplantaten successivt så att de som mest innehåller 5 hårsäckar. Detta gör att håret blir tätare.

Vad gör du själv under transplantationen?

Du sitter bekvämt tillbakalutad och tittar på video/TV eller pratar med oss.