Megasession

Största möjliga storleken på hårtransplantationer har under åren ökat successivt. Vid slutet av 80-talet kunde ca. 2000 hårsäckar transplanteras . Idag kan vi utföra transplantationer på 17000 hårsäckar.

Hos de flesta män finns 25000 hårsäckar, som kan tas ut från donationsområdet i nacken. För patienter med stora kala områden är det en fördel att ett gott resultat kan uppnås efter 1-2 transplantationer i stället för ett stort antal småtransplantationer om 3-4000 hårsäckar. Som mest har vi vid 2 operationer transplanterat 24000 hårsäckar.

Våra patienter ges alltid möjlighet att följa personalens arbete och de kan på så sätt få en uppfattning om antalet hårsäckar som erhålles.

Den största möjliga transplantationen är beroende av ett antal faktorer:

  • Hårtätheten i donationsområdet i nacken.
  • Hudelasticiteten.
  • Donationsområdets längd.
  • Ej tidigare genomgången hårtransplantation.

Endast undantagsvis begränsar dessa faktorer transplantationsstorleken till under 10000 hårsäckar.

Fördelar med megassesions:

  • Upp till 17000 hårsäckar vid ett och samma behandlingstillfälle. Motsvarar 4 transplantationer vid andra kliniker.
  • Avsevärt lägre kostnader (operationskostnader, tid, resor, konvalescens)

Nackdelar med megasessions:

  • Kan vara mer smärtsamt än mindre transplantationer.
  • Större risk för svullnad i pannan veckan efter transplantationen.

Före megasession

Före megasession

Efter megasession

Efter megasession