Konsultationen

Huset
Alla som är intresserade av vår metod är välkomna på en kostnadsfri konsultation. Jag har inga konsulter/säljare ute i landet utan vill själv tala med eventuella patienter. Anledningen till detta är:

  • Det är viktigt att bedöma patienten förutsättningar för ett bra resultat.
  • Det är viktigt att bedöma patientens egna förväntningar och försöka lägga dessa på en realistisk nivå.
  • Det är viktigt att bedöma orsaken till tunnhårigheten, arv eller sjukdomar, mediciner etc.

Det är jag som utför operationen och därmed jag som är ansvarig för att resultatet skall motsvara de förväntningar som patienten har.

För patienter som har lång resväg till kliniken kan patienten boka en tid för operation och komma hit. Får patienten ej rätt förtroende för mig och min klinik eller om det av någon anledning ej går att utföra operationen är besöket kostnadsfritt för patienten.