Resultatet

Resultatet av en hårtransplantation är beroende av:

  • Antalet satta hårsäckar
  • Det kala/tunnhåriga områdets storlek
  • Hårkvaliteten

Som mest har vi vid en och samma operation fått ut och transplanterat ca. 17.000 hårsäckar, men vanligtvis ligger en stor operation på 11-14000 hårsäckar. För att kunna utföra en stor operation krävs ett relativt stort tunnhårigt eller kalt område och att tillräckligt med hårsäckar kan hämtas från nacken. Normalt är hårtätheten i nacken kring 200 hårsäckar per kvadratcentimeter. Hos en del patienter är det kala området så stort att antalet hårsäckar inte räcker till för att sättas så tätt som möjligt i hela det kala området. De flesta patienter väljer då att få så tätt hår som möjligt framtill och glesare bak.

Hårkvaliteten spelar stor roll. Vi mäter hårstråets diameter för varje patient och har funnit att normalsvensken har 0.04-0.06 mm i diameter på strået. Hos sydeuropeer och icke-europeer har vi mätt hårstrådiametrar på mellan 0.06-0.09 mm. Ju större diameter hårstrået har, desto bättre resultat. Samtidigt ser vi att de med tunnare hårstrån ofta har tätare hårväxt i nacken. Långt hår ser tätare ut än kortklippt/rakat och lockiga/krulliga hårstrån ger likaledes bättre resultat.