Före & Efter-bilder

Före

Före

Efter

Efter

Patient med högt hårfäste och tunna hårstrån (0,04 m.m. i diameter) transplanterad vid två tillfällen med totalt ca. 7000 hårsäckar.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Patient opererad en gång över främre delen av huvudet med ca. 8000 hårsäckar.

Före

Före

Efter

Efter

Patient som genomgått en megasession med ca. 12000 hårsäckar.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Patient transplanterad framtill med ca. 4000 hårsäckar.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Kvinna transplanterad en gång med 6000 hårsäckar i främre delen av huvudet. Kraftiga hårstrån.

Före

Före

Efter

Efter

Man som transplanterat ca. 3000 hårsäckar vid ett tillfälle i vikarna samt i främre hårlinjen.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Man transplanterad över hela skalpen tre gånger med totalt ca. 20 500 hårsäckar.

Före

Före

Efter

Efter

Man transplanterad en gång med ca. 5000 hårsäckar över främre delen av huvudet.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Man transplanterad två gånger över hela skalpen med ca. 16 000 hårsäckar.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Man transplanterad en gång med totalt ca. 6800 hårsäckar.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Patient som utfört tre transplantationer i främre delen av skalpen med totalt 16 000 hårsäckar.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Patient opererad två gånger över huvudets främre del med totalt ca. 7500 hårsäckar.